1 . IDENTIFICACIÓ DEL PRESTADOR DE SERVEIS :

En compliment amb el deure d’informació general que , recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , han d’oferir els prestadors de serveis de la societat de informació , a continuació es faciliten les següents dades :L’empresa titular del website https://santandreunord.com és Sant Andreu Nord Comerç amb CIF : G62858030 i adreça a Santa Marta 13-15 local . 08030 . Barcelona.

2 . AVÍS SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES DADES :

 Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) , informem als usuaris que les dades personals introduïdes voluntàriament seran guardats en el fitxer ASSOCIATS la finalitat és la de que Sant Andreu Nord Comerç pugui oferir-los els serveis que més s’adeqüin a les seves necessitats i preferències .

Sant Andreu Nord Comerç garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades . D’aquesta manera , es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o ús no autoritzat . Per tant , tota la informació que ens faciliti no serà cedida a tercers llevat que en els casos que per obligació legal així calgui fer-ho o per a la correcta prestació dels serveis contractats .Vostè podrà en tot moment exercitar els drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició , comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: cormerc@santandreunord.com .

3 . VARIS:

A. – Sant Andreu Nord Comerç utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador . Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom , ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu . Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de Sant Andreu Nord Comerç el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador , el dia i l’hora en què comença la visita , en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades . Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla .

B. – Sant Andreu Nord Comerç podrà modificar , sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació .

C. – Sant Andreu Nord Comerç no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’ usuari en el seu accés al lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix .

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) , l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni , així com aquelles dades a les que s’accedeixi com a conseqüència de la seva navegació al portal , passaran a formar part del fitxer ASSOCIATS propietat de Sant Andreu Nord Comerç , amb domicili social a Gran de Sant Andreu 329 , 08030 , Barcelona , Barcelona , i CIF G62858030 .

La finalitat d’aquest fitxer és la gestió , prestació i millora dels serveis i productes oferts en cada moment per Sant Andreu Nord Comerç al portal i fora d’ell , el seguiment comercial i remissió d’informació actualitzada dels productes i serveis relacionats, presents i futurs , oferts per Sant Andreu Nord Comerç , i , si escau , la realització de les activitats de facturació i qualssevol altres que puguin resultar necessàries per a dur a terme la relació contractual que pogués establir entre vostè i Sant Andreu Nord Comerç .

De la mateixa manera , Sant Andreu Nord Comerç compromet a no cedir les seves dades a terceres persones amb cap tipus de cap excepte consentiment exprés per part seva.A aquests efectes, vostè dóna el seu consentiment exprés a la cessió i tractament de les seves dades personals per l’entitat de Sant Andreu Nord Comerç .

Vostè podrà exercitar en tot moment el seu dret d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals , pels següents mitjans :

1) Correu electrònic, a la secció cormerc@santandreunord.com

2) Comunicació escrita , dirigida Gran de Sant Andreu 329 . 08030 . Barcelona. Barcelona.

Així mateix, mitjançant l’emplenament , registre i / o remissió dels formularis de dades que es contenen en aquest portal , vostè dóna el seu consentiment exprés a l’enviament de comunicacions comercials , promocionals i publicitàries ( inclòs per correu electrònic i mitjans de comunicació electrònica equivalents ) referents als serveis relacionats , presents i futurs , oferts per l’entitat de Sant Andreu Nord Comerç .

S’identificaran mitjançant la paraula ” publicitat” aquells correus o newsletters que continguin comunicacions comercials o promocions , exclusivament .

Vostè podrà , en qualsevol moment , revocar aquest consentiment amb la simple notificació de la seva voluntat , a través de correu electrònic , a l’adreça Gran de Sant Andreu 329 , 08030 , Barcelona , Barcelona : comerc@santandreunord.com.

L’informem que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries, de conformitat amb la normativa vigent , per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració , pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat , tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’ acció humana o del medi físic o natural .No serem en cap cas responsables de la licitud , veracitat i exactitud de les dades subministrades per vostè Queda sota la seva exclusiva responsabilitat la notificació de qualsevol modificació en els mateixos .

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a la pàgina web de Sant Andreu Nord Comerç , no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc , ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs .

L’USUARI DECLARA HAVER LLEGIT I ACCEPTAR ÍNTEGRAMENT LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT VIGENT EN EL MOMENT D’ACCEDIR AL PORTAL .
CONDICIONS D’ÚS WEB 

Les presents condicions són els termes i condicions amb els que vostè ( l’Usuari ) , regulen l’ús i gaudi de la web de Sant Andreu Nord Comerç . Ser usuari del web de Sant Andreu Nord Comerç implica que vostè reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que es derivi de la normativa legal aplicable en aquesta matèria . Si vostè no està d’acord amb aquestes condicions li preguem que no continuï usant aquesta web .

1 . – OBJECTE DE LA WEB .

El web de Sant Andreu Nord Comerç (en endavant web) s’ha realitzat amb objectiu merament informatiu per als seus usuaris , que disposen d’informació que s’ofereix de forma gratuïta i accessible per a tothom sense necessitat d’abonar cap import en cap moment del accés . És sobre aquest entorn especialment , sobre el qual qual Sant Andreu Nord Comerç vol establir les presents condicions i limitacions d’ús, que s’estén i afegeix en totes les clàusules complementàries i no contradictòries a les que puguin cobrir altres parts del web subjectes a condicions generals i / o particulars .Fins i tot unes ” condicions particulars ” en el cas de ser necessari per a serveis concrets . Aquestes últimes “Condicions Particulars ” hauran de ser posades a disposició de l’Usuari de manera fefaent per qualsevol mitjà i visades de forma específica per l’Usuari , abans que les dues parts les consideren acceptades i obrin en conseqüència .

2 . – LIMITACIONS D’ÚS I PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ I CONTINGUTS de https://santandreunord.com .

El contingut i la informació a la qual pugui accedir l’ usuari a través del web , principalment mitjançant el cercador o dins de l’espai reservat per a usuaris registrats , són propietat de Sant Andreu Nord Comerç . Es pot visualitzar aquesta informació per a usos personals , informatius i no comercials . Però està prohibit copiar , distribuir , reproduir , llicenciar , transferir o vendre qualsevol tipus d’informació que s’extregui del web de Sant Andreu Nord Comerç i especialment del cercador d’usuaris.Sant Andreu Nord Comerç realitza canvis puntuals en la informació , inserint marques d’aigua amb tecnologia de xifrat , que no alteren el contingut ni significat de la mateixa en cap grau , però que permeten la detecció de comercialitzacions il · lícites de la base de dades i la procedència d’aquestes comercialitzacions , així com la data i IP d’extracció . Sant Andreu Nord Comerç podrà provar la captació il · lícita d’ informació i , per tant , exigirà les penes tipificades en el codi penal referent a l’apropiació indeguda de bases de dades .

3 . – DRETS D’AUTOR I MARQUES .

La propietat intel · lectual i industrial , marques comercials , gràfics , imatges , logotips , informació i icones visibles al web de Sant Andreu Nord Comerç són de propietat exclusiva de Sant Andreu Nord Comerç o, si s’escau de l’entitat o col · lectiu que ha autoritzat la seva inclusió . Tot el contingut i el seu format estan protegits per les lleis en vigor d’àmbit nacional i internacional .L’ús interessat de qualsevol contingut que es trobi en el web de Sant Andreu Nord Comerç queda absolutament prohibit , llevat que hi hagi concessió d’una llicència per escrit .

4 . – POLÍTICA DE PRIVACITAT .L’objectiu de la política de privacitat de Sant Andreu Nord Comerç és complir al màxim la legislació vigent de protecció de dades personals . Per a qualsevol dubte al respecte, així com per exercir el dret d’oposició , rectificació o cancel · lació de les seves dades a les nostres bases de dades haurà d’identificar de forma fefaent i dirigir-se per escrit a: Sant Andreu Nord Comerç , Gran de Sant Andreu 329 . 08030 . Barcelona. Barcelona, o al telèfon : 933450762 , oa través de l’ adreça de correu electrònic : cormerc@santandreunord.com .Sant Andreu Nord Comerç no utilitzarà la seva informació sense el seu permís a excepció de la seva adreça de correu , quan ho requereixi , per mantenir una conversa que sigui iniciada per Vostè, a més de facilitar , en la mesura del possible i sense estar obligat en cap moment a això, una forma en què pugui administrar la seva pròpia informació i serveis. En utilitzar la web https://santandreunord.com . Vostè ens està autoritzant a emmagatzemar el rastre deixat per la seva adreça IP amb el propòsit d’administrar els sistemes , millorar l’efectivitat del Web i fer estudis estadístics globals , així com com mesura de seguretat i per respondre davant requeriments judicials si fos el cas . L’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar ” cookies” configurant per a això el seu navegador . En aquest cas , és possible que algunes de les funcionalitats del web no funcionin adequadament . De vegades, en els formularis en els quals es recullen dades se sol · licita l’autorització per enviar novetats sobre el servei de Sant Andreu Nord Comerç i / o de tercers , i puntualment realitzar enquestes per conèixer el nivell de satisfacció de l’usuari sobre el servei .Sant Andreu Nord Comerç , en la seva qualitat de propietària i gestora del web, no podrà vendre ni llogar a terceres organitzacions la seva llista d’Usuaris i dades de contacte , encara que si és possible que dins de les comunicacions que faci directament s’incorpori informació de terceres organitzacions que Sant Andreu Nord Comerç entengui d’interès especial per a l’Usuari , podent oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment segons recull la nostra política de privacitat.

5 . – RESPONSABILITAT .Sant Andreu Nord Comerç no es fa responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del programari en l’ordinador de l’ Usuari , fallades en la transmissió i defectes del fabricant de programari . Aquest web està preparat per defecte per a ser visualitzat en qualsevol navegador web que treballi en qualsevol sistema operatiu . Sant Andreu Nord Comerç no respon de la manca de visualització d’informació rellevant que es puguin produir en un altre tipus de combinació possible de navegadors i / o sistemes operatius .Vostè és l’únic responsable del que passi en el seu propi equip, i haurà de prendre les mesures de seguretat adequades per protegir la informació allotjada en el mateix, per evitar pèrdues o danys causats per descàrregues des del web Respecte de la informació a la qual pugui accedir l’usuari a través del web , a causa de les diferents fonts d’obtenció de la mateixa i el seu procés d’enregistrament , Sant Andreu Nord Comerç no garanteix la correcció absoluta de la mateixa i per això l’Usuari no podrà exigir cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d’errors en la informació subministrada .

6 . – MODIFICACIONS .

Sant Andreu Nord Comerç podrà variar les presents condicions en qualsevol moment , encara que no és intenció que sigui freqüent , publicant en aquesta mateixa pàgina les dates de les modificacions i entrant en vigor de manera immediata . Si per canvi legislatiu o resolució judicial deixa de ser aplicable una part de les presents condicions , aquestes clàusules seran anul · lades , però les altres seran perfectament vàlides i romandran en vigor . El fet de continuar utilitzant el nostre web implica que vostè accepta aquestes condicions i es compromet a acceptar les modificacions realitzades en les mateixes , obligant-se a revisar aquesta pàgina amb freqüència. En cas de no acceptar aquestes condicions , no ha de seguir visitant el web de Sant Andreu Nord Comerç .

7 . – INDEPENDÈNCIA .

Els continguts de Sant Andreu Nord Comerç no tenen cap línia política ni es recolza cap ideologia o grup polític -social ni empresarial per sobre d’un altre.