FORM’AT, AVALUA’T, PROTEGEIX-TE !

 

El passat mes d’abril la Societat de Prevenció FREMAP i Grupo Forma, van signar un acord de col·laboració per a la gestió de la vigilància de la salut per a clients de tota la península, pel qual les empreses clients que representa Grupo Forma es poden beneficiar de preus especials per al control de la vigilància de la salut dels seus treballadors.

Grup Forma, per mitjà de Cubètic Consultors, ofereix un nou servei denominatPrevención3t, a través del qual s’assessora a l’empresari per a l’avaluació i la implantació del seu propi Pla de Prevenció. Aquest servei ofereix:

* Assessorament tècnic per a la implantació del pla.
* Formació adequada al responsable designat.
* Formació preventiva pels treballadors.
* Gestió de la vigilància de la salut.

Per mitjà de Prevención3t, l’empresari pot estalviar costos en la contractació d’un servei extern per a l’elaboració del seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals. L’eslògan per aquest projecte és:

Forma’t, Avalua’t, Protegeix-te!

Si necessites més informació, pots informar-te al 93 118 03 15  o a Prevención 3t