PLA DE FORMACIÓ DEL COMERÇ DE PROXIMITAT

 

Ara és un bon moment per trobar totes aquelles eines que ens permetin innovar, fer canvis, ser més competitius i alhora adaptar els nostres comerços als nous hàbits de compra. Trobar a través d’internet eines gratuïtes per comunicar-nos amb els clients, donar visibilitat al comerç i fer campanyes promocionals a un cost mínim, donant al mateix temps una imatge de modernitat.

Tots aquest cursos són gratuïts, que es faran en equipaments del districte, en horari de migdia, excepte el que està dirigit a bars i restaurants que es farà en horari de tarda. Els cursos comencenel dia 10 d’abril.
Es detalla una fitxa per poder fer la inscripció. Aquesta inscripció la poden fer directament omplint la fitxa Fitxa_inscripcio_formacio_Sant_Andreu_primera_fase.xls i retornant-la via correu electrònichserrasolsas@bcn.cat o en ma a l’associació.
Aquesta inscripció estarà oberta fins el dia 3 d’abril.